Kontakt


 
 Kontakt
 
                                                                                                                                       Aquamarine Bohemia, s.r.o.
                                                                                                                                              IČ:   63670569
                                                                                                                                              DIČ: 63670569
                                                                                                                                              Bank. spoj.:  ČSOB    477103613/0300