Kurzy‎ > ‎Přihláška‎ > ‎

PADI Open Water Diver

PADI Open Water Diver

Cíl
Tento kurz nabízí vstup do světa pod vodou a je určen začínajícím potápěčům, kteří kladou důraz na maximální bezpečnost od samého počátku. Tento kurz klade důraz na rozvoj praktických dovedností  a je určen především těm, kteří chtějí dosáhnout nejvyšší možné průpravy k zajištění maximální možné bezpečnosti při provozování tohoto sportu.

Místo kurzu
Teoretická část probíhá ve vlastní učebně, AQUAMARINE, Čechova 17, Praha 7. Praktické lekce se konají  v bazénu Výstaviště a ve volné vodě (lomy, jezera) v blízkém okolí Prahy nebo v zahraničí ( Chorvatsko, Egypt ).

Program
V průběhu tohoto kurzu získá účastník potřebné znalosti v 5 teoretických a 4 bazénových modulech. Během 4_ponorů ve volné vodě své znalosti a dovednosti prakticky rozvine. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu splňuje potápěč všechny předpoklady k bezpečnému absolvování ponorů do maximální hloubky 18 metrů. 

Materiály
Při zápisu do kurzu každý účastník obdrží: PADI Open Water manuál v češtině.

Výstroj
Každý účastník si před začátkem tohoto kurzu musí obstarat základní vybavení - maska, šnorchl a ploutve (tzv. ABC výstroj).
Zbývající výstroj bude účastníku  kurzu zapůjčena. Doporučujeme , aby si každý účastník před ponory ve volné vodě obstaral neoprenové botičky, rukavice a potápěčský nůž.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení tohoto kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení PADI Open Water Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené PADI největším sdružením rekreačních  potápěčů na světě, zastoupeným i v ČR a SR, je na celém světě uznáváno jako osvědčení moderního sportovního a technického potápěče.

 Cena
Cena programu je 9 800,- Kč.

Zdravotní  způsobilost                                                                                                                                             Před zahájením praktické části kurzu účastník vyplní dotazník o zdravotním stavu.  V případě shledání  některé ze zdravotní indispozic uvedených  v dotazníku, bude požadováno vyšetření lékařem, který  vydá posudek o schopnosti k potápění.   Každému zájemci o potápění  doporučujeme před zahájením tohoto kurzu  vyšetření u sportovního lékaře.
.